E -építési napló a kútfúrásban 2014 július 01-től.

2014 július 01-től a kútfúrás területén is bevezetésre került az E-építési napló. Ez azt jelenti, hogy a fenti időpont után indult kivitelezéseknél kötelező az E-építési napló vezetése.

2013 évtől folyamatosan a kézzel írt építési naplót az E-építési napló váltja fel. 2014 július 01-től a vizes területeken is, így a kútfúrásnál is kötelezően már E-építési naplót kell vezetni.

Kötelező építési naplót kell vezetni minden
  • építésügyi hatósági engedélyhez
    (ideértve a sajátos építményfajtákra vonatkozó engedélyezési szabályokat is) vagy
  • tudomásulvételi eljáráshoz kötött,  építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről.

Jogszabályi háttér: https://www.e-epites.hu/hirek/tajekoztatas-uj-e-epitesi-naplo-alkalmazasok-indulasarol

Az E-napló megnyitása a megrendelő feladata, melyet Ügyfélkapun keresztül tehet meg, vagy ezen munkára megbízást is adhat akár a kútfúrást kivitelező cégnek is.

Kútfúrásokhoz tartozó E-építési napló nyitófelületét itt találja:

https://enaplo.e-epites.hu/enaplo_vizi/

E-építési naplóba PDF, vagy JPEG formátumban fel kell tölteni a kútfúrási szerződést, a kútfúrási jogosultságokat, a tervanyagot, és egyéb a kútfúráshoz szükséges dokumentációt.

Ezen feltöltött dokumentációt a hatóságok bármikor online ellenőrizhetik, és ellenőrzik is.

Az E-építési naplót megnyitás után pontosan kell vezetni, erre leginkább a kivitelezőknek,  felelős műszaki vezetőknek, műszaki ellenőröknek kell figyelnie, mert hiba esetén szankcionálnak.

E-építési naplót a kút átadása után lehet lezárni.

Fontosabb építési jogszabályokat itt találja: http://www.e-epites.hu/jogszabalykereso?kategoria=Az+%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s%C3%BCgyre+vonatkoz%C3%B3+legfontosabb+jogszab%C3%A1lyok&tipus=All&evszam=&sorszam=&cim=