Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” ZP-1-2017

Kútfúrással kapcsolatosan a “..zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” ZP-1-2017 pályázattal kapcsolatos tudnivalók:

Pályázatot az Földművelésügyi Minisztérium hirdette meg, melyről itt olvashat, igényelni a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. honlapján lehet 2018 január 31-ig.

A pályázatra CSAK Önkormányzatok jelentkezhetnek!

“…Az alábbi támogatási célokhoz kapcsolódó beruházásokra valósulhatnak meg a fejlesztések:

  •  ………….
  • 2. vízvételi hely kialakítása, kút létesítése, illetve víz-visszatartáshoz kapcsolódó kisléptékű víztároló kapacitás kiépítése (esővízgyűjtő rendszer kiépítése)
  • …..”  forrás

Több önkormányzat jelentkezett, hogy a pályázható nagyságrendileg 1 millió Forintból szeretné megoldani bizonyos területeken a vízbeszerzést, de csak a pályázati pénzük létezik, nem tudják kiegészíteni.
Mindegyik megkeresés úgy kezdődött, leírták a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó kutak létesítésének feltételeit miszerint:

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 24.§.(1). bekezdése:
– magánszemély esetén házi vízkivételnél,
– amennyiben a kút talajvízre (első vízadó rétegre) van telepítve, a kutat nem lehet rétegvízre, vagy karsztvízre telepíteni,
– az éves vízkivétel 500 m³ -t nem haladja meg, és vízbázisok, távlati vízbázisok érintése nélkül üzemeltethető  123/1997. (VII. 18.) Korm.rendelet 15.§
– maximum 30 méter talpmélységű a kút
– eljárási idő az ÁKR 50.§-ban foglaltak szerint (régen:KET)

és pont ilyen kutat szeretnének!

Csak azt hagyták figyelmen kívül, hogy mint önkormányzat szeretnék a kutat fúratni, és nem mint magánszemély (!), és ez nem a házi ivóvízigény/házi vízkivétel kategória!

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 24.§ 10) bekezdése szerint:
E § alkalmazásában házi ivóvízigény: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény és a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti polgár bejelentett lakóhelyeként nyilvántartott, épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon a magánszemély részéről emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges, saját célú ivóvízműből biztosított, nem gazdasági célú vízigény.

Önkormányzat mint tulajdonos/megrendelő kútfúrás szempontjából  nem tartozik bele a helyi vízgazdálkodási hatáskörbe, így marad a vízügyi hatósági jogkörbe tartozó eljárás, tehát a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Vízügyi Hatósága engedélyezi a kutak fúrását!
Ezen eljárásban más a tervdokumentáció tartalmi követelménye, és az eljárási rend is!
Ezen hatósági eljárás hosszabb, és bonyolultabb, valamint drágább is!

Belügyminisztérium 2017 elején kiadott állásfoglalása a kutakkal kapcsolatban itt olvasható.
( 2018 év elején pár jogszabály változott a kutakkal kapcsolatban, de az állásfoglalás “fő” iránya NEM!!! Természetesen a jogszabályi változásokat figyelembe véve az új szabályzókkal helyettesítve/kiegésztve értendő az anyag! – az állásfoglalás frissítése folyamatban!)